دریافت اطلاعات
  • چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
  • 900000000    تومان
باغ ایستاده روستای ایدنلو جاده باغلار یولی
بر 25متر سند سهم اب وبرق مشترک